Showing all 8 results

Việt Phát cung cấp dây đồng bện mạ thiếc với đầy đủ mọi kích cỡ, giá rẻ giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc. Dây đồng bện tiếp địa, dây đồng bện làm thanh cái.