Thanh đồng bện 250x25x1.5 sợi đồng bện 250x25x1.5 tiêu chuẩn chất lượng cao

Việt Phát gia công Thanh đồng bện 250x25x1.5 hay sợi đồng bện 250x25x1.5 tiêu chuẩn chất lượng cao. Thanh đồng bện 250x25x1.5 là loại đồng bện nhỏ dùng làm tiếp địa cho thang máng cáp, tiếp địa cho hệ thống máy móc. Sợi đồng bện 250x25x1.5 còn dùng làm thanh cái trong tủ điện.