Thanh đồng mềm 200x15x1,2, Braided Flexible Connectors gía rẻ nhất thị trường

Việt Phát phân phối thanh đồng mềm 200x15x1,2 hay thanh cái mềm 200x15x1,2 giá rẻ nhất thị trường. Thanh cái mềm hay thanh đồng mềm chuyên dùng để làm thanh kết nối trong các máy biến áp, tủ điện.