Tag Archives: thanh đồng bện

Thanh cái mềm, busbar mềm Việt Phát

Thanh cái mềm

Thanh cái mềm hay thanh đồng mềm ,Thanh đồng bện là loại đồng bện nhỏ dùng làm tiếp địa cho thang máng cáp, tiếp địa cho hệ thống máy móc. Sợi đồng bện còn dùng làm thanh cái trong tủ điện, làm busbar trong các trạm biến áp. Tất cả sản phẩm thanh đồng mềm, thanh […]