Showing all 14 results

Việt Phát tech chuyên gia công thanh cái mềm, busbar mềm, Flexible Busbar, Braided Busbar, Braided Connectors chuyên dùng cho máy biến áp, tủ bảng điện, các đường ray tàu điện công suốt lớn… giá rẻ giao hàng toàn quốc.

Sản phầm được chúng tôi gia công theo đơn đặt hàng với các kích thước phổ biến với các tiết diện phổ biến 6mm2, 10mm2, 25mm2, 35mm2. Cùng các dây đồng bện có bản rộng linh động 10mm, dây đồng bện bản 15mm, dây đồng bện bản 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 60mm.

Thanh nối mềm cho máy biến áp chúng tôi gia công đảm bảo đủ dòng chất lượng dẫn dòng tốt tránh tình trạng lắp vào chạy bị tăng nhiệt, hay không đáp ứng dẫn điện dẫn đến chập cháy, cháy đen thanh đồng mềm.

Braided Busbar - Thanh cái mềm

Thanh cái mềm, busbar đồng mềm 600x40x10