Showing 1–12 of 13 results

Việt Phát chuyên gia công thanh cái mềm, busbar mềm, Flexible Busbar, Braided Busbar, Braided Connectors chuyên dùng cho máy biến áp, tủ bảng điện, các đường ray tàu điện công suốt lớn… giá rẻ giao hàng toàn quốc.