Đầu cốt đồng đúc 300, 400, 600mm2 loại tốt

Việt Phát chuyên cung cấp đầu cốt đồng đúc từ 300, 400 đến 600mm2 giá rẻ chất lượng cao. Đầu cốt đồng đúc chuyên cung cấp để sử dụng cho dây cáp điện lực loại lớn trong các trạm điện áp công suốt lớn.

error: Content is protected !!