Dây đồng bện 2.5mm2 mạ thiếc tiếp địa

Dây đồng bện mạ thiếc 2.5mm2 được bện từ các sợi đồng có đường kính từ 0.05mm đến 0.5mm, có dạng dẹp, được mạ thiếc nhằm chống sự oxy hóa của đồng trong không khí.

error: Content is protected !!