[TOP 1] Thanh nối mềm nối cực máy biến áp

Công ty Vietphattech chuyên gia công sản xuất thanh nối mềm nối cực máy biến áp chất lượng cao. Thanh đồng mềm hay Busbar connector dùng để nối các cực máy biến áp với đầu cực Busbar trong hệ thống busway.

error: Content is protected !!