Thanh đồng nối điện cực 150X10 mm

Việt Phát tech cung cấp thanh đồng nối điện cực 150X10 hay thanh nối cực, loại này được gia công từ đồng thanh cái có độ dẫn điện cao, đục lỗ để bắt bu lông lắp kết nối các cực tấm pin năng lượng mặt trời, lắp cực ác quy, hay hệ thống bộ lưu trữ điện UPS.

error: Content is protected !!