Dây đồng bện 200x20x1,5 bấm cốt sẵn làm tiếp địa

Dây đồng bện 200x20x1,5 được bấm cốt sẵn là sợi đồng bện chuyên dùng để làm tiếp địa trong các hệ thống tủ bảng điện, tiếp địa thang máng cáp làm thanh kết nối trong các máy biến áp, tủ điện

error: Content is protected !!