Busbar đồng lá, thanh nối đồng lá mềm

Busbar đồng lá, thanh nối đồng lá mềm hay Copper Flexible Bus bars chuyên dùng để lắp đặt các cực trong máy biến áp trong các nhà máy, trạm điện, trạm xe điện nơi cần có độ uốn dẻo, rung động linh hoạt.

error: Content is protected !!