Sợi đồng bện tiếp địa thang máng cáp, tủ bảng điện

Sợi đồng bện tiếp địa thang máng cáp, tủ điện, bảng điện. Sợi đồng bện 200x10x1 do Việt Phát cung cấp chuyên dùng để nối tiếp địa trong các hệ thống thang cáp, máng cáp, tủ điện, bảng điện… Sợi đồng bện tiếp địa đạt yêu cầu về tính tiện dụng trong lắp đặt, tính thẩm mỹ, hiệu quả trong tiếp địa.

error: Content is protected !!