Chùm sợi đồng bện, đồng bện chia nhánh mạ thiếc

Việt Phát gia công Chùm sợi đồng mềm, sợi đồng bện mạ thiếc chuyên dùng để bắt trong tủ điện phân nguồn các thiết bị trong máy móc thiết bị điện.

error: Content is protected !!