Thanh nối đồng lá mềm 450x100x10 nối cực biến áp

Việt Phát tech chuyên cung cấp thanh nối đồng lá mềm 450x100x10 và các loại kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng. Thanh nối mềm đồng lá thường được gọi là thanh nối đồng lá hay busbar đồng lá, Flexible busbar connector, Flexible copper connector kích thước 400x100x10.

error: Content is protected !!