Thanh cái mềm 500x100x10, flexible busbar 500x100x10

Việt Phát chuyên sản xuất và phân phối Thanh cái mềm 500x100x10, flexible busbar 500x100x10, connectors cho máy biến áp, cực trong hệ thống điện, tủ điện. Các Thanh cái mềm 500x100x10, flexible busbar 500x100x10, connectors lắp đặt cho thiết bị máy móc cần độ uốn dẻo, bẻ cong hay kết nối các điểm uốn lượn.

error: Content is protected !!