Thanh cái mềm 400x100x10, Braided Flexible Connectors tiêu chuẩn chất lượng cao

Việt Phát phân phối thanh cái mềm 400x100x10 hay thanh cái mềm 400x100x10 giá rẻ tiêu chuẩn chất lượng cao. Thanh cái mềm hay thanh đồng mềm chuyên dùng để làm thanh kết nối trong các máy biến áp, tủ điện, trạm biến áp…

error: Content is protected !!