Thanh cái mềm, busbar đồng mềm 600x40x10

Thanh cái mềm hay còn gọi là thanh đồng mềm, khớp nối mềm hay Busbar đồng mềm. Thanh cái mềm, busbar đồng mềm 600x40x10 được bện từ sợi đồng nhỏ mạ thiếc sau đó bấm cốt 2 đầu.

error: Content is protected !!