Thanh nối đồng mềm, Flexible copper connector

Vietphattech cung cấp thanh nối đồng mềm hay Flexible copper connector với độ dẫn điện cao. Thanh nối đồng mềm được chế tạo từ các tấm lá đồng loại điện phân dẫn điện cao. Nó có thể được uốn dẻo và tùy chỉnh trong các vị trí lắp đặt khác nhau. Chất liệu là đồng 99,9% có độ dẫn điện cao.

error: Content is protected !!