Thanh cái mềm 450x100x10, khớp nối máy biến áp

Việt Phát tech cung cấp Thanh cái mềm 450x100x10 là loại khớp nối mềm cho máy biến áp. Thanh nối đồng mềm hay thanh cái mềm kích thước 450x100x10 có thể chịu được rung động, uốn cong,

error: Content is protected !!