THANH NỐI MỀM mạ bạc, niken, mạ vàng cho cực máy biến áp

Thanh nối mềm hay còn gọi là thanh đồng mềm, khớp nối mềm hay Busbar đồng mềm. Thanh nối mềm được bện từ sợi đồng nhỏ mạ thiếc sau đó bấm cốt 2 đầu. Thanh cái mềm chuyên dùng để lắp đặt trong các cực máy biến áp kết nối với busway.

error: Content is protected !!