Khớp nối điện cực đồng lá mềm giá tốt

Khớp nối điện cực đồng lá mềm được phát triển từ các tấm lá đồng cấp điện phân dựa trên độ dẫn điện cao. Khớp nối điện cực đồng lá có thể được tùy chỉnh

error: Content is protected !!