Thanh cái mềm 400x150x10, thanh nối đồng mềm 400x150x10

Thanh cái mềm 400x150x10 hay thanh cái đồng mềm 400x150x10 còn gọi là Braided Flexible Connectors. Thanh cái mềm 400x150x10 là một thanh đồng bện cỡ lớn chuyên dùng làm thanh cái pha cho các máy biến áp hoặc máy biến thếtrong các hệ thống điện của nhà máy, trạm điện dân dụng…

error: Content is protected !!