Dây đồng bện 10mm Copper wire braided mạ thiếc làm tiếp địa

Dây đồng bện 10mm dày 1,2mm hay còn gọi là Copper wire braided được mạ thiếc màu sáng chuyên dùng để làm Dây tiếp địa cho tủ bảng điện và thang máng cáp. Dây đồng bện 10mm còn làm dây tiếp địa cho hệ thống chống sét

error: Content is protected !!