Dây đồng bện 20mm mạ thiếc Copper wire braided làm tiếp địa

Dây đồng bện 20mm hay còn gọi là Copper wire braided. Dây đồng bện  20mm thường dày 1,5mm đến 2mm được mạ thiếc màu sáng chuyên dùng để làm Dây tiếp địa cho tủ bảng điện và thang máng cáp.

error: Content is protected !!