Đặt hàng thanh nối đồng lá mềm theo yêu cầu

Thanh cái mềm đồng lá, thanh nối đồng lá, Busbar đồng lá sản phẩm điện cực được làm từ đồng lá, ngoài ra có thể làm được từ lá nhôm. Các lá đồng được xếp lại giúp chúng rất linh hoạt trong việc uốn, bẻ cong mềm mại.

error: Content is protected !!