Dây đồng bện mạ thiếc dùng làm tiếp địa chất lượng cao

Dây đồng bện mạ thiếc chuyên dùng làm tiếp địa với các loại kích thước khác nhau được Việt Phát cung cấp với chất lượng cao nhất.